Rubai Nedir

Bu sayfamızda rubai nedir sorusunun cevabı vererek rubailerin özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Rubai, Divan edebiyatında dörtlüklerle yazılan nazım şekillerinden bir tanesidir. Rubailer tek dörtlükten meydana gelmekle birlikte türün en önemli ismi de İran edebiyatı şairlerinden Ömer Hayyam’dır. Tek dörtlükle yazılan rubailer yaygın olmakla birlikte iki beyitlik kıtalar şeklinde yazılmış rubailere de rastlamak mümkündür.

Rubailerin özellikleri maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

*Kafiye düzeni aaxa veya aaaa şeklinde oluşmuştur.

*Bu türde işlenen temel konular aşk, şarap, dünya nimetlerinden yararlanma, felsefe, tasavvuf ve ölümdür.

*Bu tür diğer türlerden ayrı olarak kendine özgü bir ölçü ile kaleme alınmaktadır. 24 farklı kalıbına rastlamak mümkündür. Asıl söylenmek istenen düşünce manilerde olduğu gibi genellikle son iki dizede verilmektedir. İlk iki dize buna hazırlık olarak söylenmektedir.

*Bu şiirlerde çoğunlukla mahlas kullanılmamaktadır.

*İran edebiyatından Divan edebiyatına geçmiş olan bir nazım şeklidir.

Rubai Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir