Sahra Çölü Hakkında Bilgi

Sahra, Afrika’nın kuzeyinde Atlas Okyanusu kı­yılarında Kızıldeniz’e kadar uzanan büyük bir çöldür. Yeşil Burun, Çat gölü’nün ku­zeyi ve Nil Nehri’nde, Hatum üzerinden geçen bir çizgi Büyük Sahra’nın güney sı­nırını meydana getirir. Yüzölçümü 8-10 mil­yon km2. (Afrika kıtasının 1/3’ü kadar) kadardır. Sahra adı çölün daha çok batı ve merkezi kısımları için kullanılır.

Doğu kıs­mı Libya Çölü adını alır. Sıcaklık yüksek olmasına rağmen aylık ve özellikle günlük sıcaklık farkları çok büyüktür. Yağışlar son derece az ve düzensizdir. Yazın sıcaklık or­talaması 32 derece, kış ortalaması ise 15- 20 derecedir. Geceleri sıcaklık -9 derece­ye kadar düşer. Böylece gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı en az 26 derece­ye kadar çıkar. Ayata’da sıcaklık uç de­ğerleri 50 ve -4,4 derecedir. Böylece bu­rada fark 54,4 dereceye kadar çıkar. Bu bölgede yıllık yağış tutarı 124 mm.dir. An­cak 124 mm.lik yağış ise aralık-mart ay­ları içinde düşer. Çöl iklimi sürekli bir bit­ki topluluğunu da engeller. Vadilerin mev­simden mevsime su gören yerlerinde ba­zı yeşilliklere rastlanır.

Büyük Sahra’daki tek yeşil yerler vaha­lardır. Büyük Sahra’daki vahaların toplam yüzölçümü ise ancak 200 bin km2, ka­dardır. Burada görülen ağaç ise bilinen hurmadır. Büyük Sahra’da yaklaşık 30 mil­yon kadar hurma ağacı olduğu sanılmak­tadır. Vahalarda ayrıca tarım da yapılır. Sahra’nın orta bölümünde yükseklikleri 2-3 bin m.’ye kadar olan AHAGGAR ve TİBES dağları bulunur.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir