Son Dönem Türk Şiirinin Özellikleri

Bu sayfamızda modern Türk şiirinin özellikleri hakkında bilgi vererek son dönem Türk şiirinin özellikleri nelerdir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Türk edebiyatında Tanzimat ile başlayan Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı Tanzimat döneminde içerik olarak olsa da şekil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

*Batılı anlamdaki nazım şekilleri bizde ilk olarak Servet-i Fünun döneminde kullanılmıştır. Bu dönemde kullanılan nazım şekilleri Batıdan alınmış olan nazım şekilleridir.

*Bu dönemde kullanılan şiirlerde genellikle dize sayısı eşit değildir.

*Şiirde anlam bütünlüğünden faydalanılmış, bentler arasında anlam bütünlüğü olmasına özen gösterilmiştir.

*Genellikle toplumsal konular işlenmeye başlanmıştır.

*Nazım birimi beyit ya da dörtlük değil dizedir.

*Uyak ve kafiyede belirli bir kural yoktur; bu durum şairin isteğine göre değişiklik göstermiştir. Kullanılan ölçü genellikle serbest ölçüdür.

*Şiirlerde mahlas kullanılmamıştır.

*İşlenen konular Divan şiirinde olduğu gibi soyut değil, somuttur.

*Sone, balat, terzarima, serbest müstezat gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

Modern Türk Şiiri Geleneği Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir