Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı

Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı Kısaca Bilgi

T.D. Düşmanlarımıza karşı daima uyanık bu­lunmalıyız.

Açıklama ve yorum :

Su; sessiz, uyur gibi akar. özellikle derin ve ya­tağı düz olan nehir suları..

Düşmanlarımız ise daima bizim dalgın ve ön­lem almayı unuttuğumuz zamanları kollar, hep uya­nıktırlar.

Düşmanın amaçlarını, ne yapmak istediğini bi­lenler, hazırlıklı olmalıdır.

Tarih sahnesinde birçok ulus, düşmanlarına ge­reken önemi vermedikleri, bu yüzden de hiçbir sa­vunma önlemi almadıkları için düşmanlarının yap­tığı baskınlar sonucu büyük yenilgilere uğramışlar­dır.

Kişisel ilişkilerde de böyledir. Düşmanının ken­disine ne oyunlar oynayacağını sezemediği için, hiç­bir önlem almayanların; acılı sonuçlarla karşılaş­tıklarında, ellerinden hiçbir şey gelmedikleri çok görülmüştür.

Gerek kişi, gerekse toplum olarak düşmanları­mızı iyi tanımak, onların daima uyanık bulundukla­rını bilmek ve ona göre önlemlerimizi almak en doğ­ru yoldur.

Su Uyur Düşman Uyumaz İle İlgili Şiir

Hayat uyur, zaman uyumaz,

Ateş uyur, duman uyumaz.

Düşmana karşı tetikte dur, çünkü;

Su uyur, düşman uyumaz.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir