Tarihi Çağların Genel Özellikleri

Tarihi çağlar gelişmelere ve özelliklerine göre sıralanırken aynı zamanda farklı isimler ile sınıflara ayrılmıştır. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz tarihi çağların genel özellikleri kısaca hakkındaki bilgileri sizlere aktaracağız.

İlk Çağ (Eski Çağ)

 • İlk başlarda şehir devletleri halinde yaşanırken daha sonradan merkezi imparatorluklar kurulmuştur.
 • Toplumsal sınıf farklılıkları görülmüştür.
 • Halkın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Aynı zamanda insanlar kara ve deniz ticareti de yapıyordu.
 • Çok tanrılı dinler yaygın olmakla birlikte Musevilik ve Hristiyanlık dinleri bu çağda doğmaya başlamıştır.
 • Toplumlar arası kültürel etkileşim yok denecek kadar azdı.

Orta Çağ

 • Avrupa ülkelerinde feodalite rejimi hüküm sürerken Doğu’da merkezi imparatorluklar yer almıştır.
 • Avrupa’da büyük oranda toplumsal sınıf farklılıkları görülmüştür ancak Doğu’da sınıf farklılıkları oluşmamıştır.
 • Avrupa’da Hristiyanlık dini yaygın olarak görülmüştür.

Yeni Çağ

 • Coğrafi keşiflerin meydana gelmesi ile Avrupa ekonomisi kalkınmıştır. Sömürgecilik ortaya çıkmıştır.
 • Oluşan Reform hareketlerinin meydana gelmesi ile dinin toplum üzerindeki etkisi yok olmaya başlamıştır.
 • Avrupa’da kağıt ve matbaa kullanılmaya başlamıştır ve böylece yeni düşünce sistemi ile kültürel düzey yükselmeye başlamıştır.

Yakın Çağ

 • Avrupa’da Fransız İhtilali’nin meydana gelmesi aynı zamanda milli devletleri doğurmuştur. Osmanlı dEvleti dağılma sürecine girerken demokratik yönetimler dünya üzerinde kendisini göstermeye başlamıştır.
 • Sanayi inkılabı ile ham madde ve pazar arayışına giren devletler kapitalizm, sosyalizm, sosyo-ekonomik sistemlere yönelmiştir.
 • Batı kültürü Doğu kültüründen üstün bir hale gelmeye başlamıştır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir