Tasavvuf Nedir

Bu sayfamızda tasavvuf nedir sorusunun cevabını vererek tasavvufun özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Allah’ın varlığına ve birliğine, evrenin yaradılışına ve Allah-evren-insan ilişkisine açıklık getirmeye çalışan dini ve felsefi akıma tasavvuf adı verilmektedir. İslami bir terim olarak ise tasavvuf; Allah’ın rızasını kazanmak ve ebedi saadete ulaşmak için nefsi kötü duygulardan ve düşüncelerden arındırma, ahlakı güzelleştirme; ruh ve bedeni temizleme yollarından bahseden bir ilimdir. Modern bir ifadeyle ise İslam mistisizmi ve gizemciliğidir.

Tasavvufta amaç; Allah ve Resulünün ahlakı ile ahlaklanmak ve samimi duygularla Allah sevgisine bağlanmadır. Kaynağı Kuran ve hadislerdir. Tasavvuf inançlarını benimseyerek, kendisini Allah sevgisine adayan kimseye sofi, mutasavvıf adı verilmektedir.

Tasavvuf anlayışı, edebiyatımızda tasavvuf edebiyatının meydana gelmesini sağlamıştır. Tasavvuf edebiyatında, bazı kelimeler birere sembol, rumuz olarak kullanılmaktadır. Tasavvufun ayrıca kendine has kuralları ve terimleri bulunmaktadır. Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi 12. Yüzyılda yaşayan Hoca Ahmet Yesevi’dir.

Tasavvuf Edebiyatı Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir