Taştir Nedir

Bu sayfamızda taştir nedir sorusunun cevabını vererek taştir örnekleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Divan şiirinde herhangi bir şaire ait gazelin her beyitinin mısraları arasına genellikle üçer mısra eklenmek suretiyle meydana getirilen beşer bentlik bir nazım şeklidir. Eklenen mısra sayısı; bazen iki veya dört de olabilir. Terbi, tahmis ve tesdisin değişik bir şekli olarak isimlendirilebilir. Tahmisten farkı, beyte eklenen mısraların beytin iki mısrasının arasına konulmasıdır.

Tahmiste gazele eklenen mısralar, şekil ve anlam bakımından asıl gazelin beyitleri kadar güçlü olmalıdır. Baki’nin bir gazelini Yahya Kemal’in yazdığı taştirin ilk bendi şöyledir:

Ferman-ı aşka can iledür inkiyadumuz

Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz

Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dun içün

Allah’adur tevekülümüz i’timadumuz

Biz mükteka-yı zerkeş-i caha dayanmazuz

Hakk’un kemali lütfunadır istinadumuz

Zühd ü salaha eylemezüz iltica hele

Tutdı egerçi alem-i kevn-i fesadumuz

Meyden safa-yı batın-ı humdur garaz heman

Erbab-ı zahir anlayamazlar muradumuz

Taştir Ne Demek Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir