Türkü Türünün Özellikleri

Bu sayfamızda türkü nedir sorusunun cevabını vererek türkü türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Türk halk edebiyatında geniş yer tutmaktadır. Genellikle dörtlükler halinde söylenmekle birlikte bentlerle söylenen türküler de vardır. Bazen bu dörtlük veya bentlerin sonunda tekrar eden mısralar bulunmaktadır. Bu mısralara kavuştak, nakarat veya bağlama adı verilmektedir. Nakaratlardaki mısra sayısı 1 ila 4 arasında değişmektedir. Türküler yapı bakımından dörtlükler halinde bulunan türküler ve nakaratlı türküler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Dörtlükler halinde bulunan türküler mani veya koşma tipindedir. Mani tipinde olanların kafiyesi mani gibi, koşma tipinde olanların ise koşma gibidir. Nakaratlı türkülerin bent ve nakaratlarındaki mısra sayısı değişik şekillerde olabilmektedir. Türküler, hece ölçüsüyle söylenmektedir. Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Kendine has ezgi ile söylenen türkülerin ölçüsü genellikle 7-11 arasında değişmektedir. Kafiye örgüsü ise, türkünün yapı özelliğine göre değişmektedir. Türküler genellikle anonimdir ancak söyleyeni belli olan türküler de vardır.

Türkü Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir